Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

Starogard Gd. 19.06.2020 r.

 

Komunikat dyrektor PSM I st. w Starogardzie Gd.

dotyczący zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

 

Z powodu istniejącego zagrożenia epidemicznego COVID-19 zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się inaczej niż zwykle.

25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 w auli szkoły odbędzie się zakończenie dla uczniów klasy 6/6 i klasy IV/4 tzw. dyplomatów.

26 czerwca 2020 r (piątek) w godzinach od 11.00 do 12.00 u poszczególnych nauczycieli instrumentu głównego w przypisanych salach lekcyjnych zakończenie dla pozostałych klas tj. 1,2,3,4,5 cyklu 6-letniego oraz dla klas I,II,III cyklu 4-letniego.

Uczniowie przychodzą z zachowaniem wymaganych środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk lub rękawiczki, zachowanie bezpiecznego 2-metrowego odstępu, nie gromadzenie się). Bardzo proszę rodziców o niewchodzenie do budynku szkoły.

Jeżeli obawiają się Państwo ryzyka zakażenia, świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w terminie późniejszym (wakacje) w godzinach urzędowania sekretariatu.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Tadeusz Negowski

Starogard Gdański 15.06.2020 r.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

 

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gd. dotyczący rekrutacji na nowy rok szkolny 2020/2021 (badanie przydatności kandydatów, tzw. egzaminy wstępne).

 

 1. Egzaminy wstępne do PSM I st. w Starogardzie Gd. odbędą się w dniu 23 czerwca 2020 roku (wtorek).
 2. Egzamin odbędzie się w dwóch grupach:
 • do cyklu 6-letniego (kandydaci rocznika 2011-2013) w sali rytmiki,
 • do cyklu 4-letniego (kandydaci rocznika 2010 – 2004) w sali nr 10.
 1. Każdy kandydat ma ustaloną indywidualną godzinę egzaminu, która zostanie przekazana na podany adres mailowy lub telefonicznie (co 10 minut).
 2. Komisja kwalifikacyjna w czasie trwania egzaminu będzie przeprowadzać test kwalifikacyjny, w którym każdy kandydat będzie musiał wykonać następujące zadania:
 • zaśpiewać piosenkę wybraną przez kandydata (1 zwrotka i refren),
 • wyklaskać lub wytupać rytm (2 przykłady podane przez prowadzącego),
 • powtórzyć głosem fragment melodii (4 przykłady podane przez prowadzącego).
 1. Członkowie komisji zbadają również przydatność do poszczególnych instrumentów, wskazanych przez kandydatów/rodziców w podaniu do szkoły (możliwa zmiana instrumentu w/g sugestii komisji).
 2. Każdy kandydat w wyniku przeprowadzonego testu otrzymuje punkty za wykonane zadania testowe (max 25 punktów). Osoby, które otrzymają co najmniej 16 punktów zostaną zakwalifikowane, co nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
 3. Każdy kandydat otrzymuje również punkty za tzw. przydatność kandydata do danego instrumentu.
 4. Listę kandydatów zakwalifikowanych do PSM w Starogardzie Gd. udostępni dyrekcja szkoły 30 czerwca 2020 r., a kandydatów przyjętych do klasy pierwszej 13 sierpnia 2020 r. (gablota przy wejściu do szkoły).
 5. W związku z sytuacją epidemiczną prosi się kandydatów oraz rodziców/opiekunów o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa:
 • każda osoba wchodząca na teren szkoły będzie poddana pomiarom temperatury ciała (jeżeli temperatura będzie przekraczać 38 °C osoba nie zostanie wpuszczona na teren szkoły),
 • przy wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce,
 • każdy rodzic kandydata jest zobowiązany do wypełnienia Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora PSM I st. w Starogardzie Gd. z dnia 28 maja 2020 (oświadczenie rodzica) i dostarczenia go w dniu egzaminu wstępnego, lub mailowo na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22.06.2020 r.
 • bardzo proszę o przestrzeganie godzin egzamin i nie gromadzenie się na terenie szkoły.
 • Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać pod telefonem od poniedziałku do piątku (sekretariat szkoły) w godzinach 9.00 – 15.00. Jednocześnie powyższe informacje są zamieszczone na stronie internetowej szkoły: muzyczna-starogard.pl

Z poważaniem

Tadeusz Negowski

Dyrektor PSM I st. w Starogardzie Gd.

 

Załączniki:

 1. Harmonogram godzin egzaminu dla kandydata.(informacja telefoniczna)
 2. Oświadczenie rodzica
Informujemy, że w dniach 15.06.-26.06.2020r.
od poniedziałku do czwartku
biblioteka szkolna będzie czynna
w godzinach od 14-15.

Szanowni Rodzice uczniów PSM I st. w Starogardzie Gd.

Przygotowujemy szkołę do ponownego otwarcia i przyjęcia uczniów na konsultacje.

Pierwszym etapem przygotowawczym jest otrzymanie od rodziców niezbędnych Oświadczeń(załącznik nr 2) z informacją, czy wyrażają Państwo zgodę na udział ucznia w konsultacjach organizowanych przez szkołę.

Bardzo proszę przed podjęciem ostatecznej decyzji o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 obowiązującymi w PSM I st. w Starogardzie Gd. oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku chęci  skorzystania z konsultacji dla uczniów przygotowujących się do egzaminów do szkół muzycznych II stopnia oraz uczniów, którzy wyrażają chęć poprawy ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów, proszę o wypełnienie i podpisanie załącznika nr 2.
Wypełnione i podpisane dokumenty należy zeskanować lub sfotografować, po czym przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  od poniedziałku 01 czerwca 2020 w godzinach pracy sekretariatu szkoły (09.00-14.00) lub wrzucić do szkolnej skrzynki pocztowej, która znajduje się przy furtce.

Decyzja rodziców o skorzystaniu z konsultacji przez ucznia, w okresie pandemii musi zostać podjęta odpowiedzialnie z pełną świadomością ryzyka, zagrożeń oraz obowiązków bezwzględnie ciążących na Państwu jako rodzicach oraz na pracownikach szkoły.

Wprowadzane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ograniczenia i restrykcje sanitarne, mogą zmniejszyć ryzyko związane z przebywaniem uczniów w okresie pandemii w szkole, ale całkowicie go nie wyeliminpwują.

My pracownicy szkoły zrobimy wszystko, aby tych wytycznych przestrzegać.

Proszę jednak pamiętać, że od rzetelnych informacji oraz otwartej współpracy zależy zdrowie i życie wszystkich uczniów, wasze i pracowników naszej szkoły muzycznej.

Potrzeba dużej odpowiedzialności i dyscypliny nas wszystkich przy organizacji tego trudnego przedsięwzięcia.

Zebrane od Państwa informacje są nam niezbędne do opracowania nowej organizacji pracy szkoły z zastosowaniem szczególnego reżimu sanitarnego.

W załącznikach przedstawiam Państwu procedury obowiązujące w naszej placówce od dnia 01 czerwca 2020 roku.

                                                                                        

Z poważaniem

Tadeusz Negowski
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gd.

 DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 8/2020

załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PSM I st. w Starogardzie Gd.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora PSM I st. w Starogardzie Gd.

ZAJĘCIA ONLINE W MICROSOFT TEAMS
dla klas 4-6 c.6-letniego od 1 czerwca 2020
nauczyciel : mgr Miłosz Janiak

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

 • W każdy poniedziałek dla klas z grupy „a”:
 •     15:00 klasa 4a
 •     15:45 klasa 5a
 •     16:30 klasa 6a

 

 • W każdy wtorek dla klas z grupy „b”:
 •     15:00 klasa 4b
 •     15:45 klasa 5b
 •     16:30 klasa 6b

 

Szczegóły o MICROSOFT TEAMS w komunikacie :KLIKNIJ -> komunikat - MICROSOFT TEAMS

W razie problemów z logowaniem lub brakiem wiadomości e-mail z danymi logowania prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.