Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

Zgodnie z opublikowanym komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej informujemy,
że z dniem 18 stycznia 2021r. zostają utrzymane dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły,
czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne)
oraz możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji.

https://cea-art.pl/komunikat-w-sprawie-powrotu-do-ksztalcenia-stacjonarnego-uczniow-klas-i-iii/