Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘCIA NIE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:
 Daniela Ebertowska - Rola

15 - 21 września 2020r.

 Miłosz  Janiak

21 - 25 września 2020r.

Anna Galikowska - Gajewska

24 września 2020r. (czwartek)

Paweł Szewczyk

21 września 2020r. (poniedzialek)