Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im W. Lutosławskiego w Starogardzie Gd.

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Starogardzie Gdańskim z dnia 28.05.2020 r. w sprawie sposobu realizacji zadań PSM I st. w Starogardzie Gdańskim w okresie epidemii.