Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim

Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy Szkół Muzycznych I i II stopnia „Gradus ad Parnassum”, w ramach Pomorskich Dni Kontrabasowych

Zmiany w organizacji VII Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego Szkół Muzycznych I i II stopnia „GRADUS AD PARNASSUM”!!!

W sytuacji istniejącego w Polsce stanu pandemii COVID-19, w trosce o Wasze i nasze bezpieczeństwo, tegoroczna edycja Konkursu Kontrabasowego zostaje przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej i odbędzie się w formie zdalnej w Internecie!

Termin nadsyłania zgłoszeń z nagraniami audio-video upływa z dniem 20 listopada 2020 roku!!!

Ponadto odwołane zostają Warsztaty Kontrabasowe oraz Wystawa Instrumentów i Akcesoriów Kontrabasowych zaplanowane na 4 i 5 listopada 2020 r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Starogardzie Gdańskim.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdą Państwo w uaktualnionym Regulaminie Konkursu oraz na stronie: Stowarzyszenia Kultury Kociewia oraz na Facebook Pomorskie Dni Kontrabasowe , Facebook PSM I st. w Starogardzie Gd.

 

Gotowy materiał audio - video wraz z kartą zgłoszeniową i dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać mailem na adres: muzyczna1@wp.pl lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na nośniku cyfrowym (Pendrive, płyta DVD) na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gd. ul. Kościuszki 28, 83-200 Starogard Gdański w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. Przesłanie w/w materiałów stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania się do VII Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego Szkół Muzycznych I i II stopnia „GRADUS AD PARNASSUM”!!!

Po dniu 20 listopada 2020 r. organizatorzy podadzą do publicznej wiadomości ilość zgłoszonych uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wszystkie nadesłane prezentacje audio – video zostaną przesłuchane przez Jury Konkursu i ocenione wg tych samych kryteriów. Na podstawie tej oceny zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych. Z posiedzenia Jury zostanie sporządzony protokół, który zostanie oficjalnie ogłoszony w dniu 3 grudnia 2020 r. na stronach internetowych organizatorów: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Starogardzie Gdańskim i Stowarzyszenie Kultura Kociewia.

Gorąco zachęcamy i zapraszamy nauczycieli oraz uczniów kontrabasu z całej Polski do udziału w tym wydarzeniu!!!