Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych


VI Konkurs Pianistyczny "Johann Sebastian Bach na nowo odkryty"

odbędzie się  28 października 2020 r. online
na podstawie przesłanych plików z nagraniami audio-video.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń z nagraniami audio-video upływa z dniem 19 października 2020 roku!!!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Regulamin VI Konkursu Pianistycznego
  2. załącznik nr 1 - oświadczenie dot. przetwarzania danych
  3. Karta zgłoszenia na VI Konkurs Pianistyczny

 

Ważne: Jeżeli plik z nagraniem znajduje się na Państwa / szkolnym serwisie YouTube
prosimy o dodatkowe umieszczenie linku do nagrania w treści maila (oprócz umieszczenia go w karcie).