Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

27 maja 2019r..

V Zachodniopomorski  Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy

I miejsce w gr. I zdobył Karol Gołębiowski

II miejsce w gr. I zdobyła Zuzanna Sidor

II miejsce w gr. II zdobyła Zuzanna Drwięga

WYRÓŻNIENIA w gr. II zdobyły
Aleksandra Dietrich, Maria Gumuła, Paulina Orlikowska