Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

3 grudnia 2020r.

VII Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy Szkół Muzycznych I i II stopnia
GRADUS AD PARNASSUM

WYRÓŻNIENIE w kat. I otrzymał Filip Zalewski

WYRÓŻNIENIE w kat. I otrzymał Leonard Pawełek

WYRÓŻNIENIE w kat. II otrzymał Karol Gołębiowski

2020 12 02 dyplom kat. I. Zalewski

2020 12 02 dyplom kat. I. Pawełek

2020 12 02 dyplom kat.II Gołebiowski